Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

It's My Shout Launch Event

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
  • Dydd Mercher 29 Ionawr 2020 5:00pm

Achlysur am ddim - Dim tocynnau

Dewch yn llu!

Star Wars: The Rise Of Skywalker (Cert tbc)

Y Colisëwm
Sinema
  • Dydd Mercher 29 Ionawr 2020 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Fame - The Musical

Y Colisëwm
Achlysur i'r Gymuned
  • Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020 7:00pm
  • Dydd Mercher 5 Chwefror 2020 7:00pm
  • Dydd Iau 6 Chwefror 2020 7:00pm

Tocynnau - £8.00
Gostyngiadau - £5.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Little Women (U)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
  • Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020 7:00pm
  • Dydd Mercher 5 Chwefror 2020 1:00pm 7:00pm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Kinky Boots - The Musical

Y Colisëwm
Cerddoriaeth, Sinema
  • Dydd Gwener 7 Chwefror 2020 7:00pm

Tocynnau - £12.50
Gostyngiadau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Soultown USA

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
  • Dydd Gwener 7 Chwefror 2020 7:30pm

Tocynnau - £22.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.