Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The Blues Band : 40 years and back for more

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
 • Dydd Iau 14 Tachwedd 2019 8:00pm

Tocynnau - £25.00
Gostyngiadau - £23.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Belle a'r Bwystfil

Y Parc a'r Dâr
Achlysuron Cymraeg, Achlysur i'r Gymuned
 • Dydd Mercher 20 Tachwedd 2019 7:15pm
 • Dydd Iau 21 Tachwedd 2019 7:15pm

Tocynnau - £9.00
Gostyngidau - £8.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Sophie Evans

Y Parc a'r Dâr
Cerddoriaeth
 • Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019 7:30pm
 • Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019 7:30pm

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

The Polar Express (U)

Y Parc a'r Dâr
Sinema
 • Dydd Sadwrn 30 Tachwedd 2019 12:00pm

Tocynnau - £3.70

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Cinderella - Nadolig 2019

Y Colisëwm
Panto
 • Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019 7:00pm
 • Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr 2019 2:00pm R
 • Dydd Sul 8 Rhagfyr 2019 2:00pm
 • Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019 2:00pm 6:00pm
 • Dydd Sul 15 Rhagfyr 2019 2:00pm

Tocyannau - £16.00
Gostyngiadau - £13.00
Teulu o bedwar - £49.00
Grwpiau o 2+ (dim ar-lein) - £9.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Treorchy Comprehensive School - Annual Christmas Concert

Y Parc a'r Dâr
Cyngerdd
 • Dydd Llun 9 Rhagfyr 2019 7:00pm

Cylch - £6.00
Corau - £5.00
Gostyngiadau - £5.00/ £4.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.