Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Water Wars

Drama
Water Wars

Dydd Mawrth 31 Mawrth - Dydd Mercher 1 Ebrill

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £12.00
Gostyngiadau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

gan Ian Rowlands

gan Cwmni Pen Production

Yn Y Stiwdio

Mae'r ddrama ddyfodolaidd, amserol, doniol, yma'n serennu Bethan Ellis Owen (Pobol y Cwm), Dick Bradnum (The Office), Gwyn Vaughan Jones (Rownd a Rownd) a Russel Gomer (Stella).

Fydd dim cenhedloedd yn y dyfodol, dim ond ecoleg. Mae ecoleg yn cychwyn â'r uned leiaf oll - teulu. I ba raddau byddwch chi'n amddiffyn y ddau? Bydd rhai yn aberthu pob dim gan gadw mewn cof bod 'Water Wars' ar y gweill.

Mae Water Wars yn ddrama ddoniol a thywyll ar gyfer heddiw sy'n sôn am ddyfodol pob un ohonom ni.

Oed 16+

Cefnogwyd gan: Cyngor Celfyddydau Cymru, Theatrau RhCT, Menter Iaith RhCT, Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth, Yr Atrium/Prifysgol De Cymru, Caffi High Street Social.

Perfformiadau

  • Dydd Mawrth 31 Mawrth 2020 7:30pm
  • Dydd Mercher 1 Ebrill 2020 1:00pm 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.