Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

VE Day Celebration: Novello & Son

Cerddoriaeth, Drama
VE Day Celebration: Novello & Son

Dydd Gwener 1 Mai 1.00pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £4.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Yn Y Swidio

Mae'n anodd derbyn bod y byd i gyd wedi cwympo dros ei ben a'i glustiau mewn cariad â'ch mab, a chithau'n hen ac yn dal i grefu'r sylw roeddech chi'n arfer ei fwynhau. Felly, beth allwch chi ei wneud? Dal ati i ddilyn eich breuddwydion amhosib, yn union fel y Madame Clara Novello Davies ddiflino. A rôl ei mab enwog, Ivor Novello, yw gwneud ei orau glas i'w chadw hi'n hapus... a'i chadw dan reolaeth!

A'u perthynas yn wynebu cyfnod argyfyngus (eto fyth!), mae Clara'n canu caneuon Ivor ac - am y tro cyntaf - yn wynebu'r digwyddiadau poenus a liwiodd ei bywyd rhyfeddol yn y ddrama ddoniol a theimladwy yma.

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 1 Mai 2020 1:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.