Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Disco Inferno

Achlysur i'r Gymuned
Disco Inferno
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £13.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

gan Selsig Amateur Dramatic Society.

Byddwch yn barod i ddawnsio a throi a throsi drwy’r nos!

Haf poeth 1976….ond nid y tymheredd un unig! Ffasiwn, cerddoriaeth a dawnsio nwyfus ac mae Jack ar fin dathlu ei ben-blwydd bythgofiadwy yn 21 oed yn y comedi gwirion bost hwn.

Yn llawn o gerddoriaeth disco mwyaf poblogaidd y ‘70au, mae’r sioe gerdd boeth yma yn gythreulig o dda!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.