Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

An Evening with Shane Williams

Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
An Evening with Shane Williams
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Colisëwm

Tocynau - £20.00
Gostyngiadau - £18.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Wedi'i chyflwyno gan Ad Lib (Cymru)

Gyda Phyl Harries ac Ieuan Rhys

Bydd y chwaraewr rygbi chwedlonol Cymru Shane Williams yn datgelu cyfrinachau rhyfeddol ei yrfa ddisglair wrth iddo droedio'r llwyfan yn yr achlysur arbennig yma.

Roedd Shane Williams yn chwarae rygbi'r undeb dros Gymru, gan ennill ei blwyf yn un o chwaraewyr mwyaf llwyddiannus ar yr asgell i'r Gweilch a thîm cenedlaethol Cymru.

Yn 2008 cafodd ei ddewis yn Chwaraewr Rygbi'r Byd, ac ers iddo ymddeol o’r byd rygbi rhyngwladol yn 2012, mae wedi cyflwyno ar S4C, yn ogystal â chyfrannu at raglenni ar y BBC, ITV a Channel 4. Yn 2016, cafodd ei ddewis i ymuno â Neuadd Enwogion Rygbi'r Byd.

Dyma gyfle gwych i gefnogwyr rygbi Cymru ddod i adnabod Shane mewn awyrgylch bersonol, wrth iddo rannu ei straeon am ei fywyd ar y cae ac oddi wrtho. Mae hefyd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb, felly os oes gyda chi gwestiwn i Shane, dyma'ch cyfle chi i'w holi'n dwll!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.